Hoạt động: Làm quen với toán Chủ đề lớn: Tết và mùa xuân Chủ đề nhỏ: Tết Nguyên Đán Đề tài: Dạy trẻ so sánh chiều dài của 3 đối tượng Đối tượng: Trẻ 4 - 5 tuổi Thời gian: 25 phút Ng¬ời dạy: Trần Thị Đào Ngày dạy: 23 ...