NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật của nhà trường:
- 13 năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến, tiên tiến xuất sắc.
- năm 2002- 2003 được Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen chuyên đề toán
- Năm 2003-2004 được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen chuyên đề dinh dưỡng
- Năm học 2002- 2003; 2008-2009 trường được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh.
- Nhiều năm liên tục đạt trường học văn hóa.
2. Thành tích của các đoàn thể trong nhà trường
- Đạt chi bộ  trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục
- Năm học 2013 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc 
- 5 năm liền đạt công đoàn vững mạnh  xuất sắc và được nhận bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh.

3. Thành tích nổi bật của giáo viên:
3.1. Danh hiệu thi đua:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tỉnh.
     + Năm học 2000 - 2001: 2 Đ/c
     + Năm học 2001 - 2002: 2 Đ/c
     + Năm học 2002 - 2003: 2 Đ/c
     + Năm học 2003 - 2004: 1 Đ/c
     + Năm học 2004 - 2005: 3 Đ/c  ( 1 CSTĐ cấp tỉnh)
     + Năm học 2005 - 2006: 6 Đ/c
     + Năm học 2006 - 2007: 6 Đ/c
     + Năm học 2007 - 2008: 5 Đ/c
     + Năm học 2008 -2009: 5Đ/c
     + Năm học 2009 -2010: 1 Đ/c
     + Năm học 2010 -2011: 5 Đ/c
     + Năm học 2011 -2012: 3 Đ/c
     + Năm học 2012 -2013: 4Đ/c
- Lao động tiên tiến
     + Năm học 2001 - 2002:    7Đ/c
    + Năm học 2002 - 2003:    7 Đ/c
    + Năm học 2003 - 2004:    2 Đ/c
    + Năm học 2004 - 2005:    7 Đ/c  
    + Năm học 2005 - 2006:    7Đ/c
    + Năm học 2006 - 2007: 12 Đ/c
    + Năm học 2007 - 2008: 14 Đ/c
    + Năm học 2008 - 2009: 16 Đ/c
    + Năm học 2009 - 2010: 21 Đ/c
    + Năm học 2010 - 2011:   4 Đ/c
    + Năm học 2011 - 2012: 15 Đ/c
    + Năm học 2012 - 2013: 16 Đ/ c
3.2. Hình thức khen thưởng:
- Bằng khen của thủ tướng chính phủ:
    + Năm học 2003 - 2004: 1 Đ/c
- Bằng khen của bộ GD$ ĐT:
   + Năm học 2004 - 2005: 2 Đ/c
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:
     + Năm học 2007 - 2008: 1Đ/c
     + Năm học 2011 - 2012: 1Đ/c 
     + Năm học 2012 - 2013: 2 Đ/c
 3.3. Giáo viên giỏi
- Cấp thành phố:
     + Năm học 2000 - 2001: 02 Đ/c
     + Năm học 2001 - 2002: 04 Đ/c
     + Năm học 2002 - 2003: 06 Đ/c
     + Năm học 2003 - 2004: 02 Đ/c
     + Năm học 2004 - 2005: 06 Đ/c  
     + Năm học 2005 - 2006: 07 Đ/c
     + Năm học 2006 - 2007:10 Đ/c
     + Năm học 2007 - 2008:10 Đ/c
     + Năm học 2008 -2009: 12 5Đ/c
    + Năm học 2009 -2010:  13 Đ/c
    + Năm học 2010 -2011:  09 Đ/c
    + Năm học 2011 -2012:  12 Đ/c
    + Năm học 2012 -2013:  11 Đ/c
- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:
    + Năm học 2001 - 2002: 01 Đ/c
    + Năm học 2002 - 2003: 02 Đ/c
    + Năm học 2003 - 2004: 04 Đ/c
    + Năm học 2006 - 2007: 03Đ/c
    + Năm học 2007 - 2008: 02 Đ/c
    + Năm học 2009 - 2010: 03 Đ/c
    + Năm học 2012 - 2013: 04 Đ/c
- Giáo viên MN giỏi toàn quốc năm 2004 - 2005: 1Đ/c
3.4. Cán bộ quản lí giỏi:
Cấp thành phố năm học 2011-2012 : 02 Đ/c
4. Thành tích nổi bật của học sinh
 - Hội thi cấp thành phố:
     + Hội thi bé thông minh nhanh trí năm 2003; 2004: Giải nhì
                                                                           2010: Giải nhất
     + Hội thi bé tập làm nội trợ năm 2005: Giải nhì
     + Hội thi những ngôi nhà trẻ thơ năm 2008: Giải nhất
     + Hội thi bé kể chuyện sáng tạo năm 2010 -2011: Giải ba
- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng: Tỷ lệ trẻ PTBT về cân nặng, chiều cao nhiều năm liên tục đạt từ 99 -100%. Nhà trường có nhiều biện pháp nhằm Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm, năm học 2010 đến năm 2012 không có trẻ suy dinh dưỡng ở các thể. Riêng trẻ 5 tuổi 100% trẻ PTBT về chiều cao cân nặng.
   5. Đánh giá tổng quát thành tích và mục tiêu phấn đấu của nhà trường
Thành tích nổi bật và đáng tự hào nhất của nhà trường chính là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ  và xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tập thể giáo viên nhân viên nhà trường luôn chú trọng về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ
 Cụ thể về công tác chăm sóc:
Làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh ATTP không có xảy ra ngộ độc thức ăn, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong nhà trường.
Nhà trường luôn phối kết hợp tốt với y tế, phụ huynh, các đoàn thể khác trong nhà trường đề ra những biện pháp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ đảm bảo cho trẻ phát triển bình thường về chiều cao và cân nặng từ 99% trở lên.
Công tác giáo dục
Trẻ được học đúng theo chương trình giáo dục mầm non mới của bộ giáo dục và đào tạo quy định và  được đánh giá đúng theo bộ chuẩn, được tham gia đầy đủ vào các hội thi của cô và trẻ. Thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa và trò chơi dân gian cho trẻ.
Bé xuất sắc hàng năm đạt 87% trở lên.